Sähköteho-opashanke

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ovat tekemässä yhteistyössä hanketta, jossa tehdään ympäristöministeriölle ohje sähkötehojen hallinnasta ja ohjaamisesta erityisesti pientaloissa.

SÄTE-opas ja hankkeen muut tulokset löytyvät SÄTE-sivustolta

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda esiin näkökulmia, joilla edistetään energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista sekä tehdään kokonaisjärjestelmän näkökulmasta resurssitehokkaita ratkaisuja, joihin voidaan jatkossa liittää erilaisia ohjauspalveluita.

Hanke koostuu tutkimusosasta ja varsinaisesta oppaasta. Osana hanketta tehdään toimalaselvityksiä ja kyselyitä:

Verkkoyhtiökysely (dl. 1.4.2018)

 

 

Ohjausratkaisukysely (dl. 31.3.2018)

Kootaan erilaisten ohjausratkaisujen (”älytalo”) edellytyksiä kiinteistön sähköverkon perusrakenteille, tilatarpeille ja laitevalinnoille. Pyrkimyksenä on siis löytää vastauksia kysymyksiin:

  • Miten kiinteistön sähköverkko, asennukset, tilavaraukset ja laitevalinnat tulisi rakentamis- tai peruskorjausvaiheessa toteuttaa, jotta erilaiset ohjausratkaisut ja –palvelut voitaisiin niihin lisätä?
  • Miten kiinteistöissä saadaan sekä rajoitettua huipputehoa että myös tarvittaessa lisättyä tehoa esim. ylituotantotilanteessa?
  • Millaisia toimintakuvauksia ohjaus- ja automaatioratkaisuille tehdään ja millaisia niiden tulisi olla?
  • Linkki kyselyyn