Yhdistetty perus- ja vikasuojaus

SELV ja PELV

Pienoisjännitteiden käytöllä saadaan myös vikavirtapiirin virta jää pieneksi (I=U/Z). SELV ja PELV-järjestelmiä käytettäessä ei tarvita muuta suojausta sähköiskulta. Kuitenkin joissain käyttöpaikoissa edellytetään perussuojausta.

Nimellisjännite ei SELV tai PELV -järjestelmissä saa olla vaihtojännitteellä yli 50 V tai tasajännitteellä yli 120 V.

SELV_PELV

Suojausmenetelmän käyttö edellytyksinä ovat:
• varmistauduttava, että järjestelmän jännite pysyy pienenä
• luotettava erotus suurempijännitteisestä virtapiiristä (turvallinen jännitelähde ja riittävä erotus muista piireistä)
– suojajännitemuuntaja
– paristo
– moottorigeneraattori
• SELV ja PELV -piirit erotettava toisistaan ja muista piireistä

Järjestelmät eroavat toisistaan maadoitustavan perusteella. SELV-järjestelmä on maasta erotettu ja PELV-järjestelmässä voidaan toisiopuolen toinen napa maadoittaa (yleensä esim. ohjausjärjestelmiä yms).
FELV-järjestelmät ovat toiminnallisia pienjännitepiirejä, eivätkä ne sovellu suojaukseen sähköiskulta.

SELV ja PELV -piireissä vaaditaan kosketussuojaus (IP 2X tai IP XXB) vain, jos Un > 25 V (AC) tai > 60 V (DC). Joidenkin ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta voi olla tarpeen käyttää parempaa kosketussuojausta (esim. pesutilat).

SELV_PELV_perussuojaus