Vikavirtasuojat

VVSK_kuvaVikavirtasuojakytkin on kehitetty lisäämään turvallisuutta tilanteissa, joissa kosketaan suoraan jännitteistä osaa tai joissa sähkölaitteen vian vuoksi sen kosketeltavat osat ovat tulleet jännitteiseksi. Vikavirtasuojan avulla voidaan myös estää vikaantuneiden laitteiden aiheuttamaa palovaaraa. Se valvoo eristysvikoja ja katkaisee mahdolliset liian suuret vuotovirrat automaattisesti.

Vikavirtasuojakytkin on summavirtamuuntaja, joka mittaa siihen kytketyssä virtapiirissä kuormaan menevän ja sieltä tulevan virran summaa suuntineen. Mikäli summavirta poikkeaa mitoitustoimintavirrasta, avautuu vikavirtasuojan koskettimet ja suojattuna ollut ryhmä tulee jännitteettömäksi.

VVSK_toiminta
Osa kuormaan menevästä virrasta voi kulkeutua esimerkiksi jännitteiseen osaan koskettaneen ihmisen kautta maahan (sähköisku) tai viallisen laitteen suojamaadoitetun osan kautta.

Vikavirtasuojakytkimen toiminta edellyttää, että virtapiirissä on erilliset nolla- ja suojajohtimet (TN-S –järjestelmä).

Vikavirtasuojien mitoitustoimintavirrat voivat olla 10, 30, 100, 300 tai 500 mA. Suoja voi olla joko yksi- tai kolmivaiheinen.

Vikavrtasuojien tyypit

Normaaleissa sovellutuksissa voidaan käyttää yleisen tyypin vikavirtasuojia:

vvsk_taulukko

Hidastettua vikavirtasuojaa (S-tyyppi) käytetään erikoissovellutuksissa tai silloin, kun useita vikavirtasuojia asennetaan peräkkäin.