Vikasuojaus: Sähköinen erotus

Sähköisen erotuksen suojausvaikutus perustuu siihen, että sähkölaitetta syöttävä sähköverkon osa tehdään suojaerotusmuuntajan avulla maasta erotetuksi verkoksi. Tällöin vikavirtapiirin muodostuminen käyttömaadoitusten kautta estyy.
Erotus
Suojausmenetelmän toiminta edellyttää, että muuntajan ensiö- ja toisiopuolen virtapiirit ovat galvaanisesti toisistaan erillään ja toisiopiirissä ei synny maasulkua.

Erotetussa virtapiirissä on yleensä vain yksi laite. Useamman laitteen liittämistä on käsitelty standardin kohdassa SFS6000-41C.3.
Suojaerotus antaa hyvän suojaustason ja sitä käytetään vaikeissa käyttöolosuhteissa, kuten ahtaissa, johtavaseinäisissä tiloissa ja mm. sähköalan opetuslaboratorioissa.