Vikasuojaus: kaksoiseristys

Kaksoiseristys tai vahvistettu eristys

Tämän suojausmenetelmän tarkoituksena on estää vaarallisen jännitteen esiintyminen sähkölaitteet kosketeltavissa osissa peruseristyksen eristysvian aikana.
Suojaeristys
Suojausmenetelmää käyttävät laitteet voivat olla valmiiksi suojausluokan 2 sähkölaitteita tai peruseristettyjä, joihin asennustyön yhteydessä lisätään lisäeristys.

Kaksoiseristettyyn tai vahvistetulla eristyksellä varustettuun sähkölaitteen sisällä olevia johtavia osia eri saa kytkeä suojajohtimeen. Laitteiden ryhmäjohtoihin on kuitenkin asennettava suojamaadoitusjohdin, jotta asennuksen osa voidaan myöhemmin vaihtaa suojausluokan 1 laitteiksi (SFS 6000-412.2.3.)

Kaksoiseristetyn sähkölaiteen tunnistaa kaksi neliötä sisäkkäin -merkistä. Useat pienkoneet ovat rakenteeltaan suojaeristettyjä.

Kaksoiseristetyllä sähkölaitteita, kuten valaisimia, käytettäessä voidaan parantaa vikatilanteessa turvallisuutta vanhoissa asennuksissa, joissa on edelleen käytössä 0-luokan asennuksia.

 

Kodin sähköturvallisuusopas