Maadoituselektrodi

Kun vikasuojauksena käytetään automaattista poiskytkentää, edellytetään, että jännitteelle alttiit osat on kytkettävä järjestelmän maadoituspisteeseen (PE ja PEN-johtimet).

Potentiaalintasauksen, jolla eri sähkölaitteiden jännitteelle alttiit osat ja muut johtavat osat saatetaan samaan potentiaaliin, avulla lisäksi pienennetään vianaikaista kosketusjännitettä. Potentiaalintasauksen tarkoituksena on siis ehkäistä vaarallisten jännite-erojen esiintyminen samanaikaisesti kosketeltavien johtavien osien välillä. Suojaava potentiaalitasaus(SFS 6000-411.3.1.2)
Jokaisessa rakennuksessa seuraavat johtavat osat on kytkettävä suojaavaan potentiaalintasaukseen:
• suojamaadoitusjärjestelmä (syöttävä suojajohdin tai PEN-johdin)
• maadoitusjohdin
• päämaadoituskisko
• rakennusta syöttävät metalliputket (kaasu, vesi)
• rakenteiden muut johtavat osat,jos ne ovat kosketeltavissa normaalissa tilanteessa (keskuslämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistot)
• betonirakenteiden rakenneteräkset, jos liittäminen on mahdollista rikkomatta rakennetta
Suojaava lisäpotentiaalintasaus (415)

Jos automaattista poiskytkentää ei saavuteta asennuksessa tai sen osassa, pitää käyttää suojaavaa lisäpotentiaalintasausta. Tällöin paikallisesti liitetään toisiinsa kaikki sähkölaitteiden ja –asennusten jännitteelle alttiit osat sekä tilan muut johtavat osat.

Lisäpotentiaalintasaus tulee liittää laitteiden suojajohtimien kanssa yhteen.

Maadoituselektrodin tarve

Yleinen sähkönjakeluverkko on pääsääntöisesti Suomessa TN-järjestelmän (TN-C) mukainen. Tällöin koko kiinteistön PE- ja PEN-johtimet on yhdistetty liittymisjohdon PEN-johtimella järjestelmän maadoituspisteeseen, joka yleensä on muuntajan tähtipisteessä. Lisäksi PEN-johdin maadoitetaan jakeluverkon haaroissa (kts. SFS 6000-8- 801).

Jos sähköliittymää syötetään verkosta, jossa on käytössä PEN-johdin, on sähköliittymään tehtävä lisäksi oma maadoitus. Sähköliittymän sisäisessä verkossa ,jossa käytetään PEN-johdinta, on tehtävä maadoitus jokaisen vähintään 200 m pituisen johtohaaran lopussa tai enintään 200 m päässä siitä.