Automaattinen poiskytkentä

Suojalaitteen nopea toiminta

 

SFS 6000-411.3.2 edellyttää, että suojalaitteen tulee automaattisesti katkaista vikaantuneen piirin sähkönsyöttö vaaditussa poiskytkentäajassa, joka määräytyy suojattavan ryhmästä.

Taulukossa 41.1 on enintään 32 A:n suojalaitteella suojatun ryhmäjohdon suurimmat sallitut poiskytkentäajat. Erikoisasennuksissa ja –olosuhteissa voidaan vaatia näistä poikkeavia poiskytkentäaikoja.

Automaattinen_poiskytkentä_toimintaaika

Suojalaitteet

Jakelujärjestelmän suojalaitteiden ominaisuuksien ja piirin impedanssien on täytettävä ehto:

Zs *Ia <Uo

Zs = vikavirtapiirin inpedassi [Ω] (teholähde + äärjohdit + suojamaadoitusjohdin)
Ia = virta [A], jolla suojlaite toimii vaaditussa ajassa
Uo = nimellinen vaiejännite [V]

TN-järjestelmissä vikavirtasuojaukseen käytettään ylivirtasuojia:

  • Sulakkeiden toiminta-aikaan vaikuttaa virran suuruus, joten niillä vaadittava vikavirran suuruus on erilainen eri poiskytkentäajoilla.
  • Johdonsuojakatkaisijoita käytettäessä tulee automaattisen poiskytkennän toimia magneettilaukaisun alueella. Suojaus toimii siis tällöin kaikissa johdoissa alle 0,1 s:ssa.

Johdonsuojataulukko

Sulaketaulukko

Vikavirtasuojaus voidaan toteuttaa myös vikavirtasuojakytkimellä. Tällöinkin ryhmässä tulee olla ylivirtasuojaus sulakkeen tai katkaisijan avulla.

Mikäli poiskytkentäaikavaatimuksia ei saada verkossa toteutettua, on käytettävä lisäpotentiaalintasausta.

Vikavirtasuojakytkintä edellytetään lisäksi käytettäväksi lisäsuojana mm. pistorasiaryhmissä.

Sähkönjakeluverkon mitoitus vaikuttaa sähköliittymissä tehtävään suojaukseen. Jakeluverkoissa sallitaan pitempiäkin poiskytkentäaikoja (SFS6000-8-801.413.1), mutta verkko on rakennettava niin, että kuluttajien rakennusten suojaus voidaan toteuttaa sallituissa poiskytkentäajoissa. Tällöin pääsulakkeiden tulee myös täyttää vaadittu poiskytkentäaika. Jakeluverkon yksivaiheinen oikosulkuvirta tulee siis olla niin suuri, että heti pääsulakkeiden jälkeen tapahuvassa yksivaiheisessa oikosulussa syntyvä virta saa pääsulakkeet toimimaan alle 5 s:ssa.

Jakeluverkon haltijan on tarvittaessa annettava sähkölaitteiston suunnittelijalle ja rakentajalle liittymän mitoitusta ja suojauksen suunnittelua varten tarpeelliset tiedot.