Automaattinen poiskytkentä

Automaattinen poiskytkentä

Lähes jokaisessa asennuksessa on yhtenä vikasuojaustapana käytössä automaattinen poiskytkentä, jolloin laitteiden jännitteelle alttiit osat (kuoret yms.) on kytkettynä suojamaadoitusjohtimeen (PE).

Syötön automaattisessa poiskytkennässä pyritään vikatilanteessa siihen, että vikaantunut virtapiiri kytketään pois niin nopeasti, ettei siitä aiheudu vaaraa.

Suojaus edellyttää toimiakseen :

  • vikavirtaa varten on olemassa suunniteltu vikavirtapiiri, joka mahdollistaa suuren virran (yhtenäinen suojamaadoitusjohdin = PE-johdin)
  • vikavirta kytketään pois nopeasti sopivalla suojalaitteella (sulake, johdonsuojakatkaisija yms.).

Automaattinen_poiskytkenta

 

Vikapiiri1Vian aikana esiintyvää kosketusjännitettä pyritään rajoittamaan yhdistämällä sähkölaitteiden jännitteelle alttiit osat ja muut tilan johtavat osat toisiinsa potentiaalintasauksen avulla.

Kosketusjännitteen suuruuteen vaikuttaa johtimien impedanssisuhteet. Tavanomaisessa asennuksessa se voi olla n. 100 – 150 V.