Suojaus sähköiskulta

Suojauksen jaottelu

Tutustu myös SFS 6000-41

Suojaus sähköiskulta jaotellaan perussuojaukseen, joka toteutetaan normaalia käyttötilannetta varten, sekä vikasuojaukseen, joka tarvitaan mahdollisia sähköjärjestelmän vikatilanteita varten.

Sähköasennuksen jokaisessa osassa on noudatettava yhtä tai useampaa suojausmenetelmää. Suojamenetelmien valinta ja suunnittelu onkin keskeisiä sähköasennusten perusasioita.

Suojausmenetelmat

Perussuojaus
Ihmiset ja kotieläimet on suojattava niiltä vaaroilta, joita voi syntyä kosketeltaessa asennuksen jännitteisiä osia. Suojaus voidaan toteuttaa (SFS 6000-1-131):

  • estämällä virran kulku
  • rajoittamalla ihmisen tai kotieläimen kautta kulkeva virta vaarattomaan arvoon.

Vikasuojaus
Ihmiset ja kotieläimet on suojattava niiltä vaaroilta, joita voi syntyä kosketeltaessa jännitteelle alttiita osia vian, kuten peruseristykseen tulevan vian, aikana.

Suojaus voidaan toteuttaa (SFS 6000-1-131):

  •  estämällä virran kulku
  •  rajoittamalla ihmisen tai kotieläimen kautta kulkeva virta vaarattomaan arvoon
  • rajoittamalla viasta aiheutuvan kehon kautta kulkevan virran kestoaika vaarattoman lyhyeksi

Suojausmenetelmän pitää koostua:

  • sopivasta yhdistelmästä, jossa on perussuojaus ja erillinen vikasuojaus
  • lisätystä suojausmenetelmästä, joka saa aikaan sekä perussuojauksen että vikasuojauksen.

Suojaus_jaottelu

Näiden suojausmenetelmien lisäksi on suojausmenetelmiä, joita saa käyttää vain erityistilanteissa (liite 41B). Näitä ovat perussuojauksen antavat:
* esteet
* sijoittaminen kosketusetäisyyden ulkopuolle.

Näiden käyttö edellyttää, että niitä valvovat ammattitaitoiset tai opastetut henkilöt.

Muita suojaustapoja, joita saa käyttää vain ammattihenkilön tai opastetun henkilön valvonnassa ovat:

  • eristävä ympäristö
  • maadoittamaton potentiaalintasaus
  • sähköinen erotus, joka syöttää useaa kulutuslaitetta.

Eristävää ympäristöä on käytetty aiemmin (ennen vuotta 1990) hyvinkin paljon erityisesti asuinrakennuksissa. Tällöin käytettiin termiä “vaarattomat käyttöolosuhteet”.