Perussuojausmenetelmät

IP-luokitus

Standardi SFS-EN 60529 määrittelee menetelmät, joilla sähkölaitteiden kotelointiluokitus tehdään.

IP-koodissa:

  • IP = kertoo, että kotelointi on määritelty em. standardin mukaisesti
  • Ensimmäinen numero (tai kirjain X) ilmaisee, kuinka kotelointi suojaa ihmisiä koskettamasta vaarallisia osia. Se myös ilmaisee, kuinka kotelointi suojaa laitetta vieraiden aineiden sisääntunkeutumista vastaan.
  • Toinen numero (tai kirjain X) ilmaisee vesisuojauksen. IP

IP-luokitusta käytetään kahdessa eri merkityksessä. Asennusstandardissa sen avulla annetaan sähkölaitteille minimi kotelointiluokkavaatimuksia perussuojaukseen, vesitiiveyteen tai muuhun asennuspaikan asettamaan tarpeeseen. Vaatimuksissa ilmoitetaan kunkin tilanteen vaatima ominaisuus, jolloin tunnus voi olla muodossa esimerkiksi IPX4.

Sähkölaitteiden kotelointiluokka ilmoitetaan niiden arvokilvessä tai teknisissä tiedoissa. Tällöin saattaa merkintä olla myös muodossa IP2X, jolloin laitetta ei ole lainkaan testattu vesitiiveyden perusteella.