Kiinteistön sähkönjakelu

Kiinteistön sähkön jakelu- ja käyttöjärjestelmät muodostavat yhden keskeisimmistä kiinteistön teknisistä järjestelmistä. Lähes kaikkien muiden laitteiden toiminta on riippuvainen sähköenergian häiriöttömästä saannista.

Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät muodostavat kokonaisuuden, joilla täytettään seuraavia tarpeita ja vaatimuksia:
– sähköenergian liittäminen rakennukseen
– sähköenergian jakelu ja liittäminen laitteisiin ja järjestelmiin
– sähköenergian jakelu työpisteisiin
– sähkön laadun parantaminen
– sähköenergian mittaaminen
– varasähköenergian synnyttäminen ja jakelu keskitetysti.

Yleinen sähkönjakeluverkko muodostaa valtavan kokonaisuuden, joka vaikuttaa kiinteistön sähköverkon ominaisuuksiin ja toimintaan. Kiinteistön sähköverkon kannalta voidaan kuitenkin useimmiten tarkastella muuntopiiriä, johon kiinteistö on liitetty ja ajatella, että muuntajan käämit ovat järjestelmän sähkölähde.

sahkoverkko

sahkoverkko2