Jakelujärjestelmät

Sähkönjakeluverkkoissa käytetään useita erilaisia jakelujärjestelmiä (kts. SFS 6000-3). Jakelujärjestelmät jaotellaan jännitteisten johtimien järjestelmien ja maadoitustavan mukaan.
Vaihtosähköjärjestelmät voi olla yksi- , kaksi- tai kolmivaihejärjestelmä. Useissa vaihtosähköjärjestelmissä on käytössä jännitteisten johtimien (= vaihejohtimet L1, L2, L3, yms) lisäksi maan potentiaalissa oleva virrallinen paluujohdin (=nollajohdin N).

Tasasähköjärjestelmä on kaksi- tai kolmijohtiminen järjestelmä.

Käyttömaadoitetussa järjestelmässä yksi virtapiirin piste on yhdistetty maan potentiaaliin (yleensä muuntajan tähtipiste).

Suojaustarkoituksia varten on tarvittaessa virrallisten johtimien lisäksi suojajohdin PE.

Jakelujärjestelmien tunnukset

Jakelujärjestelmien rakennetta kuvataan kirjaintunnusjärjestelmällä.

Jakelujärjestelmän tunnus
1. kirjain (TN-C-S)
Jakelujärjestelmän
maadoitustapa
T= yksi piste on yhdistetty suoraan maahan
I = kaikki jännitteiset osat on eristetty maasta, tai yksi piste on yhdistetty maahan impedanssin kautta
2. kirjain (TN-C-S)Sähkölaitteiston jännitteelle alttiiden osien maadoitustapa  T = jännitteelle alttiit osat on yhdistetty galvaanisesti suoraan maahan riippumatta jakelujärjestelmän maadoitustavastaN = jännitteelle alttiit osat on yhdistetty jakelujärjestelmän maadoitettuun pisteeseen (yleensä muuntajan maadoitettu tähtipiste)Lisäkirjaimet (TN-C-S)    S = erilliset nolla- ja suojamaadoitusjohtimet
C = nolla- ja suojamaadoitusjohtimet on yhdistetty yhteen johtimeen

Eri maissa käytetössä olevia jakelujärjestelmistä tietoja löytyy linkistä.