Ylikuormitussuojaus

 

Ylikuormitussuojana toimivien sulakkeiden ja johdonsuojakatkaisijoiden päätehtävä on suojata kaapeleita liialliselta lämpenemiseltä, jonka virta johtimissa voi aiheuttaa. Ylikuormitussuojat ovat siis estämässä, ettei kaapelin syöttämään ryhmään normaalissa tilanteessa kytketä liian suuritehoista kuormaa.

Ylikuormitussuojien ja johtimien kuormitettavuuden tulee täyttää seuraavat epäyhtälöt (SFS 6000-433 :2012):

Ylikuormituskaavat

 

Ensimmäinen epäyhtälö (IB < IN < IZ)

Ensimmäisen epäyhtälön mukaan suojalaitteen mitoitusvirran tulee olla suurempi kuin johdon normaali kuormitusvirta. Johdon kuormitettavuuden (eli se virta, jolla johto ei vielä lämpene liikaa asennusolosuhteissaan) tulee olla suurempi kuin johtoa suojaavan suojalaitteen mitoitusvirta.

Mitoitusvirta IB määräytyy kaapelin kuormana olevan tehon perusteella.

Ylikuormitus_1

Johdon_ylikuormitussuojaus2013

Toinen epäyhtälö I2 < 1,45*IZ

Toisen epäyhtälön mukaan virta, jolla suojalaite toimii tavanomaisessa ajassa, tulee olla pienempi kuin 1,45*johdon suurin sallittu kuormitusvirta niissä olosuhteissa, mihin johto on asennettu. Toimintavirran I2 suuruutteen vaikuttaa suojalaitteen tyyppi ja se saadaan laitestandardeista.

  • Sulakkeilla I2 on ylempi toimintarajavirta
  • Johdonsuojakatkaisijoilla I2 on termisen laukaisun (1 h ) rajavirta.

Sulaketaulukko

Johdonsuojataulukko