Johdon mitoitus kuormitustaulukoiden avulla

Mitoituksen vaiheet

Ylikuomitusmitoituksessa pyritään löytämään joko suojalaitteen valinnan jälkeen sitä vastaava johdinpoikkipinta tai olemassa olevalle johdolle sopiva suojalaite. Tavoite on siis johdinpikkipinnan ja suojalaitteen yhdistelmä, jolla asennusolosuhteissa johto ei lämpene liikaa normaali käytössä.

Teho (virta) tiedossa

1. Lasketaan virtapiirin mitoitusvirta (IB) tehotiedoista
2. Määritetään johto suojaavan suojalaitteen mitoitusvirta (IN)
3. Määritetään suojalaitteen mukaan johdolle vaadittava kuormitettavuus (Iz)
4. Selvitetään asennusolosuhteet ja asennustavat
5. Valitaan olosuhteita vastaavat korjauskertoimet
6. Lasketaan virta, joka mitoittaa johdinpoikkipinnan (IT =Iz/C)
7. Valitaan johdinpoikkipinta kuormitustaulukoista.

ESIMERKKI_ylikuormitussuojaus_2013s

Johdinpoikkipintaa vastaava suojalaite

1.Määritetään johdon asennustavat ja asennusolosuhteet
2. Valitaan johdinpoikkipintaa vastaava johdon suurin sallittu virta (IT) kuormitustaulukoista.
3. Valitaan olosuhteita vastaavat korjauskertoimet
4. Kerrotaan sallittu suurin virta korjauskertoimilla (Iz=IT*C)
5. Lasketaan johtoa suojaava suojalaiteen mitoitusvirta (IN)