Jännitteenaleneman laskenta

Jännitteenalenema voidaan laskea

jännitteenaleneman kaava1

Jännitteenalenema_esitys

Suhteellinen jännitteenalenema saadaan

jännitteenaleneman kaava2

Johdinaineen resistiivisyytenä käytetään arvoa, joka vastaa suurinta sallittua jatkuvaa johtojen käyttölämpötilaa.

Taulukossa on CLC-TR 50480 mukaiset resistiivisyyden arvot sekä SFS 6000-G52 mukaiset arvot.