Jännitteen aleneman vaikutus johdon mitoitukseen

Jännitteen aleneman virtapiiri

 

Jännitteenaleneman suuruuteen vaikuttaa virtapiirin kuormitusvirta ja johtimien resistanssit ja reaktanssit.

Yksivaiheinen piiri

Yksivaiheisessa virtapiirissä kuormitusvirta aiheuttaa jännitteen alenemaa sekä vaihe- että nollajohtimessa. Jännitteen suuruuden lisäksi muodostuu myös vaihesiirtoa alku- ja loppupään jännitteiden välille.

Jannitteenalenema_virtapiiri_1v

Kolmivaiheinen piiri

Mikäli kolmivaiheinen kuormitus on symmetrinen (= kaikissa vaiheissa samanlainen impedanssi kuormana), ei nollajohtimessa kulje virtaa eikä siis tapahdu jännitteenalenemaa. Tällöin jännitteen aleneman määrittelyssä voidaan käyttää yksivaiheista sijaiskytkentää.

Kolmevaiheiset virtapiirit, joissa nolla on kuormitettu (pelkästään yhden vaiheen kuormalla) tarkastellaan kuten yksivaiheiset piirit.

jännitteenalenema3v