Category Archives: SÄTE OPAS

SÄTE-opas Verkkoyhtiökysely

Verkkoyhtiökysely (dl. 1.4.2018)

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ovat tekemässä yhteistyössä hanketta, jossa tehdään ympäristöministeriölle ohje sähkötehojen hallinnasta ja ohjaamisesta erityisesti pientaloissa.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda esiin näkökulmia, joilla edistetään energiatehokkuustavoitteiden saavuttamista sekä tehdään kokonaisjärjestelmän näkökulmasta resurssitehokkaita ratkaisuja, joihin voidaan jatkossa liittää erilaisia ohjauspalveluita.

Hanke koostuu tutkimusosasta ja varsinaisesta oppaasta.

Osana tutkimusosiota tavoitteena on selvittää  pientaloissa käytössä olevia siirtotariffeja jakeluverkkoyhtiöille tehtävällä kyselyllä.

LINKKI KYSELYYN

 

Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä

Pirkko Harsia                                                                                      Pertti Järventausta

pirkko.harsia(at) tamk.fi,                                                                  pertti.jarventausta(at) tut.fi

050 5553111                                                                                               040-5492384