Vikasuojauksen vaikutus johdon mitoitukseen

Vikatilanteessa esiintyvän vikavirran suuruuteen vaikuttaa merkittävästi vikavirtapiirin johtimien impedanssit. Automaattisen poiskytkennän vaatimusten toteutumiseksi voidaan joutua suurentamaan johdinpoikkipintoja, jolloin myös vikavirran arvo suurenee.

Automaattisen poiskytkennän (vikasuojauksen) vaikutuksesta johdon mitoitukseen on lisää Suojaus -osuudessa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *